Dokumenti

Dokumenti od značaja za rad Društva za kulturni razvoj „Bauo“:

  1. Odluka o osnivanju Društva 29. 8. 2016.
  2. Zapisnik s Osnivačke Skupštine 29. 8. 2016.
  3. Obavještenje o razvrstavanju Društva MONSTAT 13. 9. 2016.
  4. Rješenje o upisu Društva u Registar NVO MUP CG 21. 9. 2016.
  5. Rješenje o registraciji Društva u Poreskoj upravi Crne Gore 22. 9. 2017.
  6. Potvrda o upisu Društva u evidenciju Uprave carina Crne Gore 27. 2. 2020.
  7. Statut Društva (prečišćena verzija), 4. 10. 2021.
  8. Rješenje o upisu izmjena činjenica u Registar NVO, MJUDDM CG 21. 10. 2021;
  9. Zakon o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 039/11 i 037/17)

Godišnji izvještaji o radu

2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.

Godišnji finansijski izvještaji

2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.